Aspek Kajian KOMSAS (Kemaskini)Aspek Kajian Komsas

Atau

Klik di sini untuk muat turun.

Teknik Penulisan Karangan Rangsangan

Teknik Penulisan Karangan Rangsangan

1. Tentukan T, K, F. T ialah Tema, K ialah kata kunci dan F ialah format.

2. Tulis karangan sebanyak 5 perenggan yang terdiri daripada 3 isi.

3. Bahagian pengenalan cukuplah setakat dua ayat sahaja, iaitu ayat rangsangan (AR) dan ayat arahan (AA).

4. Perenggan isi pula hendaklah sekurang-kurangnya terdiri daripada dua ayat, iaitu ayat Judul (AJ) dan ayat yang lain sama ada ayat huraian (AH), ayat contoh (AC) atau ayat penegas (AP).

5. Perenggan kesimpulan pula perlulah ditulis dua ayat sahaja seperti ayat cadangan, (A Cdgn), Ayat pendapat (A Pndpt), dan sebagainya.

6. Jangan lupa masukkan ungkapan yang menarik.

Latihan: Karangan Rangsangan

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah amalan membaca. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah membendung gejala samseng di sekolah. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.