Latihan: Karangan Rangsangan

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah amalan membaca. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah membendung gejala samseng di sekolah. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.
0 Ulasan:

Post a Comment