Aspek Kajian KOMSAS (Kemaskini)Aspek Kajian Komsas

Atau

Klik di sini untuk muat turun.

Teknik Penulisan Karangan Rangsangan

Teknik Penulisan Karangan Rangsangan

1. Tentukan T, K, F. T ialah Tema, K ialah kata kunci dan F ialah format.

2. Tulis karangan sebanyak 5 perenggan yang terdiri daripada 3 isi.

3. Bahagian pengenalan cukuplah setakat dua ayat sahaja, iaitu ayat rangsangan (AR) dan ayat arahan (AA).

4. Perenggan isi pula hendaklah sekurang-kurangnya terdiri daripada dua ayat, iaitu ayat Judul (AJ) dan ayat yang lain sama ada ayat huraian (AH), ayat contoh (AC) atau ayat penegas (AP).

5. Perenggan kesimpulan pula perlulah ditulis dua ayat sahaja seperti ayat cadangan, (A Cdgn), Ayat pendapat (A Pndpt), dan sebagainya.

6. Jangan lupa masukkan ungkapan yang menarik.

Latihan: Karangan Rangsangan

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faedah-faedah amalan membaca. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah membendung gejala samseng di sekolah. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.
Panduan Menjawab Soalan Pemahaman Umum

• Soalan ini wajib dijawab.
• Berdasarkan petikan untuk soalan Rumusan.

• 3 soalan akan dikemukakan yang terdiri daripada:
2 soalan pemahaman langsung terhadap kandungan petikan.
1 soalan pemahaman atau aplikasi yang berasaskan KBKK.

• Soalan pemahaman langsung terhadap kandungan teks menyoal berasaskan kata tanya berikut:
Apa...
Siapa...
Di mana...
Mengapa/Kenapa...
Bagaimana...


ataupun menggunakan arahan berikut:

Jelaskan...
Terangkan...
Huraikan secara ringkas...
Gambarkan ...
dan sebagainya.

• Soalan pemahaman/aplikasi berasaskan KBKK:
Pada pendapat anda,...
Sekiranya anda....
Jika anda....
dan sebagainya.


Pendekatan menjawab soalan

• Baca petikan dari awal hingga akhir walaupun semasa menjawab soalan rumusan anda sudah membacanya.
• Fahami apa yang terkandung dalam petikan.
• Baca soalan dan garis kata kunci soalan.
• Pastikan manakah soalan langsung dan soalan KBKK.
• Padankan apa yang disoal dengan markah yang diperuntukkan kerana jumlah markah boleh menggambarkan berapa isi yang dikehendaki.
• Tulis menggunakan ayat yang sempurna dari segi struktur ayat dan tanda baca yang digunakan.
• Gunakan bahasa yang standard, bukannya yang dipengaruhi kata pinjaman atau loghat tempatan.
• Sekiranya soalan terdiri daripada dua bahagian, jawab bahagian kedua dalam baris baru.
• Untuk soalan KBKK terutama yang berkehendakkan pandangan anda, jangan sesekali menjawab secara melawan arus, iaitu menentang gagasan atau saranan yang dikemukakan.
• Dicadangkan anda menggaris setiap isi yang dikemukakan dengan pensel.

• Contoh soalan dan jawapan:

Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membendung keganasan oleh golongan pelampau?
(3 markah)

Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengatasi kegiatan ganas golongan pelampau dengan memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), memantau kegiatan persatuan dan pertubuhan yang diragui serta memberi penerangan menerusi media massa.

• Dicadangkan anda menggunakan tidak lebih 15 minit untuk menjawab ketiga-tiga soalan dalam bahagian ini.