Panduan Menjawab Soalan Pemahaman Umum

• Soalan ini wajib dijawab.
• Berdasarkan petikan untuk soalan Rumusan.

• 3 soalan akan dikemukakan yang terdiri daripada:
2 soalan pemahaman langsung terhadap kandungan petikan.
1 soalan pemahaman atau aplikasi yang berasaskan KBKK.

• Soalan pemahaman langsung terhadap kandungan teks menyoal berasaskan kata tanya berikut:
Apa...
Siapa...
Di mana...
Mengapa/Kenapa...
Bagaimana...


ataupun menggunakan arahan berikut:

Jelaskan...
Terangkan...
Huraikan secara ringkas...
Gambarkan ...
dan sebagainya.

• Soalan pemahaman/aplikasi berasaskan KBKK:
Pada pendapat anda,...
Sekiranya anda....
Jika anda....
dan sebagainya.


Pendekatan menjawab soalan

• Baca petikan dari awal hingga akhir walaupun semasa menjawab soalan rumusan anda sudah membacanya.
• Fahami apa yang terkandung dalam petikan.
• Baca soalan dan garis kata kunci soalan.
• Pastikan manakah soalan langsung dan soalan KBKK.
• Padankan apa yang disoal dengan markah yang diperuntukkan kerana jumlah markah boleh menggambarkan berapa isi yang dikehendaki.
• Tulis menggunakan ayat yang sempurna dari segi struktur ayat dan tanda baca yang digunakan.
• Gunakan bahasa yang standard, bukannya yang dipengaruhi kata pinjaman atau loghat tempatan.
• Sekiranya soalan terdiri daripada dua bahagian, jawab bahagian kedua dalam baris baru.
• Untuk soalan KBKK terutama yang berkehendakkan pandangan anda, jangan sesekali menjawab secara melawan arus, iaitu menentang gagasan atau saranan yang dikemukakan.
• Dicadangkan anda menggaris setiap isi yang dikemukakan dengan pensel.

• Contoh soalan dan jawapan:

Apakah langkah-langkah yang telah diambil oleh kerajaan Malaysia untuk membendung keganasan oleh golongan pelampau?
(3 markah)

Malaysia telah mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mengatasi kegiatan ganas golongan pelampau dengan memperkenalkan Akta Keselamatan Dalam Negeri (ISA), memantau kegiatan persatuan dan pertubuhan yang diragui serta memberi penerangan menerusi media massa.

• Dicadangkan anda menggunakan tidak lebih 15 minit untuk menjawab ketiga-tiga soalan dalam bahagian ini.

0 Ulasan:

Post a Comment